Begroting 2018

Overzichten

Continuerend extra beleid voorgaande jaren

01 Werk en inkomen

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 01.1  Werk en activering

Activering

5.100

Terugloop omzet detachering SW

100

200

Totaal 01 Werk en inkomen

0

5.100

100

0

0

200

0

0

04 Welzijn, gezondheid en zorg

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 04.1 Sociaal klimaat

VSD, programmakosten

-600

-600

VSD, toegang jeugd

-700

Halveren taakstelling MKBA

1.000

 04.2 Passende ondersteuning en zorg

Tekort sociaal domein

3.117

2.161

1.082

Aanvullen reserve Sociaal Domein

500

500

2.000

Campusdiep

120

60

Totaal 04 Welzijn, gezondheid en zorg

2.437

1.000

2.121

0

3.082

0

0

0

06 Cultuur

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

06.1 Culturele infrastructuur

Onderhoud Martiniplaza

1.495

1.495

1.495

Professionalisering evenementen

50

Totaal 06 Cultuur

1.545

0

1.495

0

1.495

0

0

0

07 Verkeer

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 07.3  Auto

Interne plankosten ZRW, spoorse projecten, bereikbaarheid en stationsgebied

200

 07.6 Overig verkeer

Continuering spaarregeling ringwegen

454

Totaal 07 Verkeer

200

454

0

0

0

0

0

0

09 Kwaliteit van de leefomgeving

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 09.1  Onderhoud en beheer openbare ruimte

Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel)

358

776

Groot onderhoud en vervangingen (structureel)

337

611

880

Gladheid gele stenen  binnenstad (opruwen)

170

Totaal 09 Kwaliteit van de leefomgeving

507

0

969

0

776

880

0

0

10 Veiligheid

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

10.4 Fysieke veiligheid

Regionalisering brandweer

449

Veiligheidsregio

-60

Huisvesting veiligheidsregio

642

Totaal 10 Veiligheid

-60

1.091

0

0

0

0

0

0

11 Stadhuis en stadjer

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 11.1  Publieke dienstverlening

Frictiekosten Noordelijke Belastingkantoor

160

160

Totaal 11 Stadhuis en stadjer

160

0

160

0

0

0

0

0

12 College, raad en gebiedsgericht werken

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 12.1  College en raad

Doorwerking bezuiniging Outsourcing ICT naar tarieven

95

731

1.116

Doorwerking bezuinigingen op organisatie naar tarieven

830

1.090

Uitbreiding formatie ombudsman

58

Aanvulling weerstandsvermogen

3.045

1.789

2.159

1.848

 12.2  Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken

1.500

1.500

500

Totaal 12 College, raad en gebiedsgericht werken

5.528

0

4.020

1.090

2.159

1.616

0

1.848

14 Overhead, ondersteuning organisatie

2018 (i)

2018 (s)

2019 (i)

2019 (s)

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

 14.1  Algemene ondersteuning

Frictiekosten bezuinigingen   

1.100

Outsourcing ICT

5.969

2.661

1.348

Totaal 14 Overhead, ondersteuning organisatie

7.069

0

2.661

0

1.348

0

0

0

Totaal continuering beleidsmiddelen

17.386

7.645

11.526

1.090

8.860

2.696

0

1.848