Begroting 2018

Dekkingsbronnen 2015-2021

In dit onderdeel van de financiële positie lichten wij de dekkingsbronnen toe (waarin ook de bezuinigingen zitten verwerkt). Daarbij beginnen we met de meest recente dekkingsbronnen voor de jaren 2018 - 2021. Vervolgens lichten wij de nog openstaande dekkingsbronnen voor de perioden 2014 - 2017, 2015 – 2018, 2016 - 2019 en 2017 – 2020 toe.