Begroting 2018

Incidentele baten en lasten

In dit onderdeel geven wij aan welke baten en lasten binnen onze begroting 2018 - 2021 aangemerkt worden als incidentele baten of lasten.