Begroting 2018

Verbonden partijen

In deze paragraaf treft u enkel de financiële informatie van de verbonden partijen van de gemeente Groningen aan. Vanaf 2017 wordt de beleidsinformatie en beleidsrisico van de verbonden partijen op programmaniveau verantwoord.