Begroting 2018

Overzichten

(Historisch) Extra beleid (peildatum 30 juni 2017)

Bedragen x 1.000 euro

Deelpr.

 Extra beleid  2005 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

08.2

Overig

0

6.751

6.751

0

0

Totaal 2005

0

6.751

6.751

0

0

Deelpr.

 Extra beleid  2005 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

02.4

Grote Markt

0

388

388

0

0

Totaal 2005

0

388

388

0

0

Deelpr.

 Extra beleid 2006 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

02.4

Grote Markt

0

300

228

72

0

Totaal 2006

0

300

228

72

0

Deelpr.

 Extra beleid 2007 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

02.4

Grote Markt

0

400

218

182

0

Totaal 2007

0

400

218

182

0

Deelpr.

 Extra beleid 2008 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

02.4

Grote Markt

0

400

218

182

0

Totaal 2008

0

400

218

182

0

Deelpr.

 Extra beleid 2009 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

02.4

Grote Markt

0

400

218

182

0

Totaal 2009

0

400

218

182

0

Deelpr.

 Extra beleid 2010 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

02.4

Grote Markt

0

400

218

182

0

07.4

Eemskanaal/Europapark/Westpoort

0

291

291

0

0

07.3

Budget verkeersmaatregelen - reconstructies

0

93

93

0

0

08.1

Woningbouwproductie

0

395

395

0

0

Totaal 2010

0

1.179

997

182

0

Deelpr.

 Extra beleid 2013 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

07.1

Bereikbaarheid

165

0

165

0

0

07.2

Bereikbaarheid

670

0

670

0

0

07.3

Bereikbaarheid

165

0

165

0

0

Totaal 2013

1.000

0

1.000

0

0

Deelpr.

 Extra beleid 2014 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

07.4

Extra kosten parkeerautomaten Card-only

0

72

72

0

0

Totaal 2014

0

72

72

0

0

Deelpr.

 Extra beleid 2015 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

01.2

Schuldhulpverlening

70

0

70

0

03.1

Thema Leren

1.000

1.000

0

0

04.1

Versterking voorkant zorg

500

500

0

0

04.1

Preventieve jeugdproblematiek

500

500

0

0

05.1

Thema bewegen

300

300

0

0

05.1

Stad in beweging

300

300

0

0

06.1

Groninger museum/voorz onderhoud

100

100

0

0

07.*

Thema Verplaatsen

2.000

2.000

0

0

08.*

Thema Wonen

2.000

2.000

0

0

08.1

Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025

1.000

1.000

0

0

08.6

Wettelijke taken Cultuurhistorie

300

300

0

0

08.7

Stoppen ISV-gelden

170

170

0

0

09.1

Groot onderhoud kinderboerderijen

250

100

150

0

Totaal 2015

550

7.940

8.270

220

0

Deelpr.

 Extra beleid 2016 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

01.1

Actualisatie tekort WIMP

1.325

975

350

0

02.*

Nieuw economisch programma

2.000

2.000

0

0

02.*

Nieuw economisch programma

1.900

1.900

0

0

02.4

Grexen

400

400

0

0

05.1

Onderhoud Papiermolen

131

38

93

0

05.1

Extra kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn

44

32

12

0

05.1

Bouw sportcentrum Europapark

300

300

0

0

06.1

Noordelijk Scheepvaartmuseum

100

100

0

0

07.3

Interne plankosten ZRW

550

550

0

0

08.1

Transitie Maatschappelijk Vastgoed Beijum

600

359

0

241

09.1

Gladheid gele stenen

170

140

30

0

09.1

Uitvoeren wettelijke taken dierennoodhulp

60

60

0

0

12.1

Ruil incidenteel/structureel*

800

720

80

0

12.1

Extra trainees

500

500

0

0

14.1

Frictiekosten

4.700

4.700

0

0

Totaal 2016

8.520

5.060

12.774

565

241

Deelpr.

 Extra beleid 2017 

Oorspronkelijk bedrag (i)

Oorspronkelijk bedrag (s)

Besteed

Beschikbaar

Reserve EB

01.1

Activering

4.600

4.150

450

0

01.1

Transitievergoeding bij ontslag SW-medewerkers

400

260

140

0

04.1

VSD, programmakosten

600

600

0

0

04.1

VSD, daling macrobudget

250

250

0

0

04.2

Verhogen reserve WMO

1.350

1.350

0

0

07.3

Interne plankosten ZRW

200

200

0

0

08.4

Geothermie

150

150

0

0

09.1

Gladheid gele stenen

170

0

170

0

10.1

Tekort stadstoezicht

620

620

0

0

10.4

Regionalisering brandweer

219

219

0

0

11.1

Digitaal controleren eigen WOZ-waarde

80

80

0

0

10.4

Veiligheidsregio

482

482

0

0

07.6

Aanpak Diepenring

1.000

1.000

0

0

06.1

Thema Verrijken

750

750

0

0

12.1

Aanvulling weerstandsvermogen

2.202

2.202

0

0

12.2

Gebiedsgericht werken

1.000

800

0

200

14.1

Basisadministraties

600

600

0

0

14.1

Frictiekosten

3.200

3.200

0

0

14.1

Frictiekosten bez 2011-2014 nw

216

216

0

0

14.1

Invoering VPB overheden

275

275

0

0

01.1

Bijdrage in uitvoeringstekort oud iederz

400

400

0

0

01.2

Bijzondere Bijstand

1.400

1.400

0

0

01.2

Bijdrage netwerkregie-organisatie Gemeenschappelijke Backoffice  Inkomen 2017

70

70

0

0

01.2

Schuldhulpverlening 

250

250

0

0

02.4

Grondexploitatie: driehoek Peizerweg

350

350

0

0

04.1

Niet realiseren verlaging uitgaven door uitvoering MKBA

2.000

2.000

0

0

04.2

Verbeterplan Veilig thuis Groningen

178

178

0

0

04.2

Campusdiep

120

120

0

0

04.2

Aanpak kindermishandeling

300

300

0

0

04.2

Tekort sociaal domein

2.359

2.359

0

0

04.2

Aanvullen reserve sociaal domein

2.000

2.000

0

0

05.1

Verhoging Energiebelasting

70

70

0

0

06.1

Onderhoud Martiniplaza

915

915

0

0

06.1

Professionalisering evenementen

50

50

0

0

06.2

Bevrijdingsfestival

50

50

0

0

07.2

Plankosten Spoorse projecten en Oosterhamrikzone/ Gerrit Krolbrug

1.350

1.350

0

0

07.6

ISV Uitvoeringsprogramma binnenstad uit algemene middelen

1.526

1.526

0

0

08.7

Grondexploitatie: plankosten Ciboga

1.000

1.000

0

0

10.1

Financiering teamleider OOV

100

100

0

0

10.1

Financiering extra capaciteit zware criminaliteit

180

180

0

0

11.1

Taakstelling Noordelijk Belastingkantoor

750

750

0

0

11.1

Gemeentelijke aandeel frictiekosten Noordelijk belastingkantoor

2.655

2.655

0

0

12.1

Weglekeffect bezuinigingen op de organisatie

480

241

239

0

12.1

Implementatiekosten grenscorrectie Meerstad

180

180

0

0

12.1

Kapitaallasten ruilmiddelen

180

180

0

0

12.1

Uitbreiding formatie ombudsman

58

58

0

0

12.1

Verrekening weerstandsvermogen

93

93

0

0

12.2

Gebiedsgericht werken

1.000

0

0

1.000

14.1

Outsourcing ICT

3.978

2.828

1.150

0

14.1

Schuldhulpverlening 

68

68

0

0

14.1

Financiering teamleider OOV

15

15

0

0

14.1

Nieuwjaarsfeest

50

50

0

0

Totaal 2017

37.643

4.896

39.190

2.149

1.200

Totaal generaal

46.713

22.035

63.573

3.734

1.441