Begroting 2018

Cultuur

Overzicht

De Groningse culturele infrastructuur is oorspronkelijk, divers en van hoge kwaliteit. We willen bijdragen aan een goed geïnformeerde stedelijke samenleving en een levendig cultureel klimaat, waarin het voor iedereen prettig is om te wonen, werken, studeren, verblijven en ondernemen. Hierbij spelen ook evenementen een belangrijke rol.

Als stad hebben we voor de komende jaren de volgende ambities:
1 - Zorgen voor een bruisende stad;
2 - Zorgen voor een City of Talent;

3 - Kunst en cultuur voor iedereen;
4 - Cultuur over grenzen heen.

Om deze ambities te realiseren zetten we de volgende strategieën in;

  • Ruim baan voor talent;
  • Een sterke basis en ruimte voor vernieuwing;
  • Nieuwe verbindingen leggen;
  • Een leven lang cultuur;
  • Samenleven met cultuur;
  • Overal cultuur.

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

Doelstellingen en relevante beleidsnota's

We willen dat Groningen een stad is:

  • Met een kwalitatief hoogstaand, vernieuwend en gevarieerd cultureel klimaat;
  • Met een cultuuraanbod voor jong en oud, voor mensen uit alle lagen van de bevolking;
  • Die mensen in staat stelt en actief stimuleert om zelf cultureel actief te zijn.