Begroting 2018

Overzichten

Staat B: personeelskosten

Overzicht formatie primitief, formatie actueel en bezetting rekening

Totaal

Primitieve begroting 2018 Toegestane (begrote) formatie

Actuele begroting 2017 Toegestane (begrote) formatie

Rekening 2016 Gemiddelde personele bezetting

fte

euro

fte

euro

fte 

euro

Personeel in dienst: aanstellingsvorm / soort formatie

Vast / Vast

2.773

194.580

2.819

189.400

2.494

170.293

Tijdelijk / Vast

96

6.719

113

7.576

78

5.337

Vast / Tijdelijk

30

2.076

37

2.516

197

13.483

Tijdelijk / Tijdelijk

4

314

7

482

18

1.241

Totaal loonsom en fte's personeel in dienst

2.903

203.689

2.976

199.974

2.787

190.354

Waaronder bovenformatief personeel

Aantal fte en kosten 

22

1.348

21

1.452

29

2.022

Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel 

2.903

203.689

2.976

199.974

2.787

190.354

Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten)

191

282

244

Bestuur

45

1.847

45

1.730

46

1.783

WSW

983

33.498

1.030

34.686

1.081

35.904

WWB

670

728

663

Subtotaal Bestuur, WSW, WWB

1.028

36.015

1.075

37.144

1.127

38.350

Externe inhuur

8.825

9.215

34.160

Voormalig personeel

Wachtgelden 

365

366

779

FLO/FPU/Overig

843

543

271

Overig

86

Totaal voormalig personeel

1.208

909

1.136

AF:

Gedetacheerde uitleen

-3.192

-2.805

-4.775

Verhaal salaris

-411

-98

-909

Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris

-3.603

-2.903

-5.684

Overige personeelskosten

Vorming en opleiding

3.848

3.903

3.572

Werving en selectie

79

79

7

Bedrijfsgezondheidszorg

528

528

643

Personele vergoedingen en verstrekkingen 

1.290

1.396

2.012

Overig

2.260

2.770

487

Totaal overige personeelskosten

8.005

8.676

6.721

Totaal generaal fte's en personele lasten

3.931

254.330

4.051

253.297

3.914

265.281