Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

Overzicht

Met meer dan 134.000 banen is Groningen het centrum van werkgelegenheid in de regio. Werkgelegenheid ontstaat vooral bij bedrijven. Onze taak is werkgevers te faciliteren, uit te nodigen en aan te moedigen. Dat doen we door onze positie als internationale kennisstad te versterken. We werken samen aan een aantrekkelijke stad met een krachtig toeristisch en economisch profiel. Ook bieden we ondernemers letterlijk en figuurlijk ruimte via deelprogramma bedrijvige stad. Langs al deze sporen kiezen we voor open samenwerking met ondernemers en andere partners, met veel ruimte voor hun ideeën en initiatieven. Daarmee stimuleren we economie en werkgelegenheid. We willen zo snel mogelijk weer naar 135.000 werkzame personen, het aantal van voor de crisis. Daarbovenop willen we dat eind 2019 137.500 mensen in onze gemeente werk hebben.

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

Doelstellingen en relevante beleidsnota's

Wij willen dat Groningen een stad is:

  • Waar bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samen optrekken en bijdragen leveren aan duurzame en innovatieve werkgelegenheid;
  • Met een levendige binnenstad en een grote aantrekkingskracht op ondernemers, studenten, kenniswerkers, bezoekers en toeristen;
  • Waar ondernemers de ruimte krijgen en waar bedrijven zich graag vestigen.