Begroting 2018

Overzichten

Begroting op deelprogramma

Begroting op deelprogramma
(bedragen x 1.000 euro)

2018

2019

2020

2021

01 Werk en inkomen

87.218

77.177

75.682

75.087

01.1 Werk en activering

50.472

49.144

47.171

45.972

Lasten

58.822

57.833

55.921

54.784

Baten

8.350

8.688

8.750

8.812

01.2 Inkomen en armoedeverlichting

36.746

28.033

28.512

29.115

Lasten

191.852

182.873

183.352

183.955

Baten

155.105

154.840

154.840

154.840

02 Economie en werkgelegenheid

-24.143

13.477

16.436

19.807

02.1 Groningen Kennisstad

1.610

1.614

1.619

1.620

Lasten

2.112

2.115

2.120

2.121

Baten

501

501

501

501

02.2 Aantrekkelijke stad

2.118

2.112

2.111

2.107

Lasten

3.152

3.146

3.145

3.141

Baten

1.034

1.034

1.034

1.034

02.3 Bedrijvige stad

1.048

1.047

1.047

1.047

Lasten

1.082

1.081

1.081

1.081

Baten

34

34

34

34

02.4 Overig econ en werkgelegenheid

-28.919

8.704

11.659

15.033

Lasten

21.755

22.410

22.519

22.593

Baten

50.674

13.706

10.860

7.560

03 Onderwijs

20.788

21.400

21.936

22.456

03.1 Onderwijskansen

18.914

19.515

20.040

20.549

Lasten

27.603

27.759

28.284

28.793

Baten

8.689

8.244

8.244

8.244

03.2 Voorkomen schooluitval

1.874

1.885

1.896

1.907

Lasten

2.474

2.485

2.496

2.507

Baten

600

600

600

600

04 Welzijn gezondheid en zorg

212.285

212.398

213.166

210.407

04.1 Sociaal klimaat

25.454

25.856

26.247

26.652

Lasten

55.329

55.791

56.177

56.582

Baten

29.875

29.935

29.930

29.930

04.2 Passende ondersteuning en zorg

186.831

186.542

186.919

183.756

Lasten

201.526

201.237

201.614

198.450

Baten

14.695

14.695

14.695

14.695

05 Sport en bewegen

15.106

15.238

15.402

15.582

05.1 Sportieve infrastructuur

13.794

13.899

14.036

14.189

Lasten

20.395

20.463

20.599

20.752

Baten

6.602

6.564

6.563

6.563

05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan

1.312

1.339

1.366

1.393

Lasten

1.518

1.545

1.572

1.599

Baten

206

206

206

206

06 Cultuur

33.637

34.022

34.496

33.477

06.1 Culturele infrastructuur

18.350

18.698

19.140

18.088

Lasten

31.080

31.448

31.889

30.837

Baten

12.729

12.749

12.749

12.749

06.2 Deelname aan cultuur

15.286

15.323

15.356

15.389

Lasten

15.286

15.323

15.356

15.389

07 Verkeer

9.535

9.577

9.454

9.442

07.1 Fiets

2.744

2.744

2.744

2.744

Lasten

2.744

2.744

2.744

2.744

07.2 Openbaar vervoer

1.529

1.529

1.529

1.529

Lasten

1.529

1.529

1.529

1.529

07.3 Auto

465

465

465

465

Lasten

465

465

465

465

07.4 Parkeren

-2.043

-2.050

-2.051

-2.051

Lasten

15.512

15.505

15.504

15.504

Baten

17.555

17.555

17.555

17.555

07.5 Verkeersveiligheid

210

210

210

210

Lasten

210

210

210

210

07.6 Overig verkeer

6.629

6.679

6.556

6.545

Lasten

8.502

8.551

8.428

8.417

Baten

1.872

1.872

1.872

1.872

08 Wonen

30.900

5.708

11.958

12.534

08.1 Gezinnen

2.703

2.732

2.739

2.747

Lasten

2.859

2.888

2.895

2.902

Baten

156

156

156

156

08.2 Jongerenhuisvesting

539

539

539

539

Lasten

608

608

608

608

Baten

69

69

69

69

08.3 Wonen en zorg

0

0

0

0

Lasten

31

31

31

31

Baten

31

31

31

31

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

2.700

2.694

2.685

2.673

Lasten

2.967

2.961

2.952

2.939

Baten

267

267

267

267

08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh

-2

-2

-2

-2

Baten

2

2

2

2

08.6 Cultuurhistorie en archeologie

914

914

914

914

Lasten

914

914

914

914

08.7 Overig wonen

24.046

-1.168

5.083

5.664

Lasten

33.195

14.767

14.790

14.813

Baten

9.149

15.936

9.707

9.149

09 Kwaliteit van de leefomgeving

26.126

32.679

34.365

34.608

09.1 Onderhoud en beheer van de openbare ruimte

32.113

37.482

39.732

40.227

Lasten

54.395

59.764

62.014

62.509

Baten

22.282

22.282

22.282

22.282

09.2 Afvalinzameling en -verwerking

-5.987

-4.803

-5.367

-5.619

Lasten

33.380

34.565

34.001

33.749

Baten

39.368

39.368

39.368

39.368

10 Veiligheid

20.404

20.686

21.022

21.062

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

2.835

3.375

3.408

3.444

Lasten

4.634

5.174

5.207

5.243

Baten

1.799

1.799

1.799

1.799

10.2 Jeugd en veiligheid

595

240

240

240

Lasten

595

240

240

240

10.3 Integriteit en veiligheid

638

451

451

451

Lasten

1.106

919

919

919

Baten

468

468

468

468

10.4 Fysieke veiligheid

16.336

16.620

16.923

16.927

Lasten

17.191

17.475

17.778

17.782

Baten

855

855

855

855

11 Stadhuis en Stadjer

7.581

8.390

7.278

7.928

11.1 Publieke dienstverlening

7.496

8.305

7.193

7.843

Lasten

12.821

13.630

12.518

13.168

Baten

5.325

5.325

5.325

5.325

11.2 Communicatie met de burger

85

85

85

85

Lasten

85

85

85

85

12 College, raad en gebiedsg.werk

4.286

9.074

4.704

10.598

12.1 College en Raad

-586

5.278

2.741

8.635

Lasten

17.296

12.337

10.069

11.604

Baten

17.882

7.059

7.328

2.969

12.2 Gebiedsgericht werken

4.872

3.795

1.963

1.963

Lasten

5.037

3.960

2.128

2.128

Baten

165

165

165

165

13 Alg. inkomsten en post onvoorzien

-535.179

-543.256

-550.274

-557.125

13.1 Algemene inkomsten en post onv

-535.179

-543.256

-550.274

-557.125

Lasten

39.401

37.763

36.877

35.304

Baten

574.581

581.020

587.152

592.430

14 Overhead en onderst. organisat

91.456

83.430

84.373

84.135

14.1 Overhead en ondersteun. organisa

91.456

83.430

84.373

84.135

Lasten

103.580

95.519

96.500

96.299

Baten

12.124

12.089

12.127

12.165

Totaal

-1

-1

-1

-1

Baten en lasten totaal

2018

2019

2020

2021

Lasten totaal

993.042

958.113

955.533

952.693

Lasten totaal (exclusief reserve mutaties)

954.945

946.796

941.225

938.261

Baten totaal

993.042

958.113

955.533

952.693

Baten totaal (exclusief reserve mutaties)

921.326

927.902

934.132

939.510