Begroting 2018

Welzijn, gezondheid en zorg

Overzicht

Een prettige leefomgeving voor jong en oud, voor zowel een 8 of 88-jarige, werkt positief op ons welzijn en gezondheid. Alles wat we doen voor onze stad moet bijdragen aan het welbevinden van de bewoners. Niet zozeer in het ontbreken van ziekte, maar het vermogen om zoveel mogelijk zelf  of met elkaar regie te voeren over eigen lichaam, zorg, thuis, straat, wijk en toekomst.

Vanuit dit gegeven is ons algemene gezondheidsbeleid en onze inzet op positief en gezond opgroeien en ‘healthy aging’ cruciaal voor onze preventieve aanpak. We leggen hierin ook de verbinding met ruimte. Zie hier ook de Programma 5: Sport en bewegen en Programma 9: Onderhoud & beheer openbare ruimte.

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

Doelstellingen en relevante beleidsnota's

We willen dat Groningen een stad is:

  • Waar iedereen zich prettig en geborgen voelt en zo lang mogelijk actief aan de samenleving kan blijven meedoen. Ook als ouderdom, beperkingen of ziekte dat lastiger maken;
  • Waar mensen zo lang mogelijk gezond blijven en waar dat nodig is kunnen rekenen op adequate (aanvullende) zorg en ondersteuning;
  • Waar niemand vanwege herkomst, geaardheid of welke reden dan ook wordt buitengesloten;
  • Waar jongeren veilig en gezond opgroeien;
  • Waar we de vernieuwingen in het sociaal domein in samenwerking met maatschappelijke partners vlot tot stand brengen zonder dat er mensen buiten de boot vallen.