Begroting 2018

Overzichten

Samenwerkingsverbanden

Beschikbare middelen samenwerkingsverbanden / centrumgemeente

Omschrijving middelen
(bedrag x 1.000 euro)

Beschikbaar in 2018

Akkoord van Groningen

500

Maatschappelijke opvang

18.124 *

Vrouwenopvang

3.908 *

Vorming Regionaal werkbedrijf

167

Veiligheidshuis

416

Beschermd Wonen

65.194 *

Ten Boer

3.427

Samenwerkingsverband Werk in Zicht

104

*Beschikbaar in 2018 voor de hele regio