Begroting 2018

Stadhuis en Stadjer

Overzicht

We willen burgers, ondernemers en instellingen zoveel mogelijk betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk beleid. Daarom spelen we van tevoren in op hun informatiebehoeften, zijn we transparant en staan we open voor signalen uit de samenleving.

In de informatievoorziening aan burgers en instellingen besteden we veel aandacht aan onze digitale kanalen. De gemeentelijke kerntakenwebsite is hierbij belangrijk; deze is opgezet vanuit de vraag van burgers. We bundelen onze dienstverlening en voeren regie op de kwaliteit ervan.

De doelstelling(en) en relevante beleidsnota's van het programma staan hieronder. Via het menu hiernaast kom je bij de relevante ontwikkelingen, de bijdrage van verbonden partijen, de deelprogramma’s met bijhorende beleidsvelden, de financiën en de financiële risico’s.

Doelstellingen en relevante beleidsnota's

We willen in Groningen:

  • Goede dienstverlening aan burgers en bedrijven bieden;
  • Eén gemeente, één organisatie zijn en dat laten zien;
  • Actief, duidelijk en open communiceren met Stadjers.

Het programma is uitgewerkt in de volgende beleidsnota’s:
Visie Publieke dienstverlening
Voortgang KCC Groningen 2015
Sociale media in Groningen
Digitale communicatie gemeente Groningen (stadspanelonderzoek)