Begroting 2018

Gemeenteraad

Emile
Zirkzee

Koosje van Doesen-Dijkstra

Tom
Rustebiel

Berndt Benjamins

Wieke Paulusma

Jetze
Luhoff

Carlo Schimmel

D66

D66

D66

D66

D66

D66 Fractievoorzitter

D66

Fleur Woudstra

Arend Jan Wonink

Simone Brouwer

Diederik
van der Meide

Maarten van der Laan

Krista Boogaard

Sebastiaan Ruddijs

D66

D66

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA tijdelijk Fractievoorzitter

Jan Pieter Loopstra

Daan Brandenbarg

Mechteld van Duin

Jimmy
Dijk

Rosita van Gijlswijk

Bob de
 Greef

Wim
 Koks

PvdA

SP

SP

SP Fractievoorzitter

SP

SP

SP

Glimina
Chakor

Benni Leemhuis

Martijn van der Glas

Petra
Brouwer

Jasper
Honkoop

Sabine
Koebrugge

GroenLinks

GroenLinks Fractievoorzitter

GroenLinks

Groen Links

VVD

VVD Fractievoorzitter

Max
Blom

Herman Pieter

Ubbens

René Bolle

Rob Lamers

Anna Riemersma

Amrut Sijbolts

VVD

CDA

CDA (fractie-voorzitter)

CDA

Stadspartij

Stadspartij (fractie-voorzitter)

Edward Koopmans

Inge Jongman-Mollema

Robbert Lammers

Arjen
 Banach

Gerjan
Kelder

Marjet Woldhuis

ChristenUnie

ChristenUnie Fractievoorzitter

Student & Stad

Student & Stad

Fractievoorzitter)

Partij voor de dieren
Fractievoorzitter

100% Groningen Fractievoorzitter

Peter den Oudsten

Toon Dashorst

Burgemeester

Griffier