Begroting 2018

Overzicht uitgezette langlopende leningen

Omschrijving

Boek
waarde

Uit te lenen

Aflossing

Boek
waarde

Rente 

Rente en

1-1-2018

2018

2018

31-12-2018

2018

aflossing

=1+2-3

= 3 + 5

1

2

3

4

5

6

- Gem. woningbouw (tot 1985)

2.075

0

141

1.934

148

289

- Gem. woningbouw (na 1985)

102.500

0

7.481

95.019

3.733

11.214

- Martiniplaza BV

11.463

0

498

10.965

262

760

- Euroborg NV

15.134

0

284

14.850

664

948

- Warmtestad BV

2.000

0

0

2.000

40

40

- Bejaardenhuizen (Patrimonium & Huismeesters)

1.079

0

52

1.027

52

104

- Grunneger Power

193

0

8

185

7

15

- Zwembad Hoogkerk

26

0

26

0

1

27

- Multifunctioneel Centrum Engelbert

248

0

37

211

9

46

- Monumentenfonds

1.000

0

0

1.000

47

47

- Groninger Museum

396

0

47

349

21

68

- Meerstad

203.000

0

0

203.000

7.595

7.595

- VG&R

600

0

100

500

13

113

- Onderwijshuisvesting, Sport/Welzijn, Kunst en Cultuur

277

50

227

pm

50

- Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

10.499

800

9.699

pm

800

- Enexis

4.154

0

0

4.154

pm

0

- Leningen GKB

1.678

0

0

1.678

pm

0

Totaal

356.321

0

9.524

346.797

12.592

22.116