Begroting 2018

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Naam reserve

2018

2019

2020

2021

(bedragen x 1.000 euro)

Stort.

Onttr.

Stort.

Onttr.

Stort.

Onttr.

Stort.

Onttr.

Onderwijshuisvesting

18

18

18

18

Recreatiegebied Kardinge

12

BSV Paddepoel

8

8

3

Fonds Economische Ontwikkeling

Grondzaken

224

7.459

224

7.459

224

7.459

224

4.209

Parkeren

2.285

751

1.844

1.844

Forum garage

700

600

Esserberg 2014

3

3

3

3

Nieuwbouw VMBO

238

238

238

238

WarmteStad

1

1

1

1

Egalisatiereserve VSD

500

500

2.000

Totaal

3.728

7.720

2.094

7.708

4.087

7.703

2.087

4.450