Begroting 2018

Verloopoverzicht voorzieningen 2019-2021

Naam Voorziening
(bedragen x 1.000 euro)

Saldo
31-12-2018

Prognose mutatie 2019

Saldo
31-12-2019

Prognose mutatie 2020

Saldo
31-12-2020

Prognose mutatie 2021

Saldo
31-12-2021

Ambulancedienst

64

64

64

64

Reorganisatie

345

345

345

345

Pensioenen wethouders

5.120

5.120

5.120

5.120

Afvalstoffenheffing

3.802

-700

3.102

-700

2.402

-400

2.002

Riolering groot onderhoud

889

889

889

889

Riolering vervangingsinvesteri

2.200

2.200

2.200

2.200

Groot onderhoud Oosterpoort

299

299

299

299

Fonds sanering Beckerweg

470

13

483

13

496

13

509

Onderhoud parkeergarages

484

484

484

484

Expl Euvelgunnerweg

351

351

351

351

Onderhoud museum

1.844

226

2.070

226

2.296

226

2.522

Grote Steden Beleid III

137

137

137

137

Voorziening risico BTW

Legaat Andrea Elkenbracht

216

216

216

216

Groot onderhoud gebouwen

9.806

2.458

12.264

2.648

14.912

2.689

17.601

Onderhoud Muziekschool

194

194

194

194

Onderhoud vensterscholen

963

195

1.158

195

1.353

195

1.548

Onderhoud voormalig onderwijs

175

175

175

175

Totaal

27.359

2.192

29.551

2.382

31.933

2.723

34.656