Begroting 2018

Overhead en ondersteuning organisatie

Relevante ontwikkelingen

Voor de relevante ontwikkelingen verwijzen wij naar Paragraaf 9: Bedrijfsvoering.