Begroting 2018

Overhead en ondersteuning organisatie

14.1.4 Ten Boer

Hier verantwoorden we de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Groningen en de gemeente Ten Boer.