Begroting 2018

Overhead en ondersteuning organisatie

14.1.3 Overige werken derden

Hier worden lasten en baten van werken voor derden begroot.