Begroting 2018

Overhead en ondersteuning organisatie

Bijdrage(n) verbonden partijen

Stichting Sociaal Fonds Groningen

Relevante beleidsinformatie

Het openbaar belang betreft de maatschappelijke belangenbehartiging van medewerkers van de gemeente Groningen, hun gezinnen en gepensioneerden.

Beleidsrisico

Geen.