Begroting 2018

Overzicht opgenomen (en op te nemen) langlopende leningen

Omschrijving

Boekwaarde begin v/h jaar

Op te nemen

Aflossing

Boekwaarde einde v/h jaar (1+2-3)

Rente 

Rente en aflossing (3+5)

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

A. GELDLENINGEN

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars

-

-

-

-

-

-

Totaal opgenomen binnenlandse pf/verzekeraars

-

-

-

-

-

-

Binnenlandse banken en ov. financiële instellingen

- ABN AMRO Bank NV

76.789

-

93

76.696

2.959

3.052

- Algemene Spaarbank Nederland  NV (ASN)

-

-

-

-

-

-

- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

715.769

-

18.183

697.586

20.749

38.932

- Triodos Bank

45.000

-

-

45.000

1.062

1.062

- Nederlandse Waterschaps Bank

239.274

35.000

29.319

244.955

7.708

37.027

- St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Ned. Gem.

-

-

-

-

-

-

- Nog op te nemen leningen in 2018

-

  108.678

-

      108.678

    1.630

       1.630

- Nog op te nemen leningen in 2017

36.430

-

-

36.430

546

546

Totaal binnenlandse banken en ov. financiële instellingen

1.113.262

143.678

47.595

1.209.335

34.654

82.249

Overige binnenlandse sectoren

- Overheid (Provincie Groningen)

2.000

-

-

2.000

58

58

- Overig (Wichers Hoeth)

1

-

-

1

-

-

- Overheid (provincie Noord Brabant)

110.000

-

-

110.000

1.403

1.403

- Overheid (gemeente Meerssen)

2.500

-

-

2.500

64

64

Totaal geldleningen binnenlandse sectoren

114.501

-

-

114.501

1.525

1.525

Buitenlandse instellingen

Totaal buitenlandse instellingen

-

-

-

-

-

-

Totaal geldleningen

1.227.763

  143.678

47.595

1.323.846

36.179

83.774

B. WAARBORGSOMMEN

Totaal waarborgsommen

-

-

-

-

-

-

TOTAAL

1.227.762

143.678

47.595

1.323.845

36.179

83.774