Begroting 2018

Sport en bewegen

5.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan voor Talent

We willen dat kinderen voldoende mogelijkheden hebben om te sporten en brengen bij jonge inwoners een breed scala van sporten onder de aandacht. Daarnaast zetten we sporten en bewegen in als middel voor de gezonde ontwikkeling van Stadjers en een actieve deelname aan de maatschappij. Dat doen we samen met de sportverenigingen, scholen en welzijnsorganisaties. We willen dat talentvolle sporters zich in Groningen kunnen ontwikkelen. Hiervoor bieden we hen, samen met scholen en sportbonden, extra faciliteiten.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën. Hier vindt u een toelichting van de verschillende kostencategorieën.

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

De voortgang van dit beleidsveld wordt gemeten aan de hand van de onderstaande indicatoren. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en) *

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Beoogd
 2017

Beoogd
 2018

% bewoners (18 jaar e.o.) dat zegt (wel eens) te sporten **

-

74%

-

toename

%  jongeren (groepen 2 en 4 VO) dat voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen (NNGB) ***

18%

-

-

- ****

* in de Begroting 2017 zijn de hier betreffende indicatoren foutief gepositioneerd en daardoor van onjuiste uitkomsten voorzien
** nieuwe indicator (=0-meting)
*** jongeren voldoen aan de NNGB als zij dagelijks minimaal één uur matig intensief bewegen
**** niet beschikbaar in dit peiljaar, 1x 4 jaar (bron GGD-jeugdgezondheidsenquête)

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke effectindicator(en)

 2012

2013

2014

2015

% niet wekelijkse sporters

38,2

-

-