Begroting 2018

Sport en bewegen

5.2.2 Ruim baan voor talent

Topsport en breedtesport horen bij elkaar en versterken elkaar. Topsport is ook citymarketing en heeft onder andere door topsportevenementen betekenis voor de economie en cultuur. In Groningen hebben we kennis en opleidingen op het gebied van topsport en talentontwikkeling (Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool, Middelbaar Beroeps Onderwijs, Topsport Talentschool). Door de jeugdige bevolkingssamenstelling zijn er veel talentvolle sporters.

We willen Groningen een City of Talent laten zijn, ook voor de sport. We willen dat zeer talentvolle sporters zich in Groningen verder kunnen ontwikkelen. Hiervoor bieden we ze, samen met scholen en sportbonden, extra faciliteiten.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd

 2018

Aantal ondersteunde RTC’s

6

8

 7

7

Aantal ondersteunde topsport-talentevenementen

6

6

5

5 - 6

% talenten dat doorstroomt naar een hogere status

-

-

4%

-

Aantal topsporttalenten dat vanuit een RTC doorstroomt naar een hoger niveau

-

-

-

-

Hoe staan we ervoor?

Sinds 2014 ligt het accent van ons topsportbeleid op het stimuleren van talenten. We ondersteunen Regionale Trainingscentra (RTC's) van zeven sporten: basketbal, roeien, volleybal, atletiek, schaatsen, waterpolo en korfbal. Dit doen we door ze voorrang te geven in onze accommodaties, door ze te subsidiëren in de huur van accommodaties en door de inzet combinatiefunctionarissen als trainer. Topsport Noord faciliteert de RTC's.
Veel kinderen die trainen bij een RTC zitten op een topsporttalentschool: een school voor voortgezet onderwijs, waar ze extra faciliteiten krijgen (flexibel rooster, spreiding eindexamen). We willen dat talentvolle sporters kunnen excelleren in hun eigen stad. Dat kan elk jaar bijvoorbeeld bij het Holland Nordic Basketball Tournament, de 4 Mijl en op het Schaakfestival Groningen.

In 2017 evalueren we de topsportnota. Talenten kunnen zich op verschillende manieren ontwikkelen. Enerzijds door vanuit een RTC door te stromen naar een hoger trainingsniveau (bijvoorbeeld van regionaal naar landelijk), anderzijds door het behalen van een hogere talentstatus van NOC*NSF (bijvoorbeeld van regionale talentstatus naar landelijke talentstatus).  Criteria om een (hogere) talentstatus van NOC*NSF te behalen zijn per tak van sport verschillend. Dat maakt een vergelijking tussen sporten lastig. We zijn in gesprek met TopSport Noord om te kijken welke aanpassingen we in ons beleid willen doorvoeren en hoe we de monitoring van gegevens goed kunnen opzetten. De evaluatie loopt nog, hierdoor kunnen we nog geen beoogde cijfers voor 2018 leveren.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen dat talentvolle sporters zich in Groningen verder kunnen ontwikkelen. De samenwerking en kennisuitwisseling tussen topsportclubs, kennisinstellingen en gemeente is verbeterd.  We willen een beter beeld krijgen van de breedtesportverenigingen met ambities op het gebied van talentontwikkeling en de kennis van de Regionale Trainingscentra (RTC's) aan deze verenigingen ten goede laten komen. We voeren regulier overleg met Topsport Noord om de RTC's optimaal te ondersteunen en we gaan onderzoeken of een gemeenschappelijke trainingsfaciliteit voor de RTC's in MartiniPlaza haalbaar is.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Subsidiëren RTC's in de huur van accommodaties en voorrang geven bij het in gebruik geven;
  • Faciliteren RTC's door inzet van Topsport Noord;
  • Subsidiëren topsporttalentevenementen;
  • Uitreiken sportstimuleringsprijs en sportpenningen;
  • Versterken verbinding top- en breedtesport door kennisuitwisseling en clinics van RTC's bij breedtesportverenigingen die ambities hebben op het gebied van talentontwikkeling;
  • Versterken van de samenwerking tussen topsportclubs, kennisinstellingen, gemeente en anderen partijen in de gesprekstafel Centrum van Sporttalent.