Begroting 2018

Sport en bewegen

5.1.2 Faciliteren verenigingen: samenwerking en vitaliteit

Groningen telt 315 sportverenigingen die ongeveer 70 verschillende sporten aanbieden. Behalve voor het sporten zelf zijn de sportverenigingen ook van grote sociale betekenis. We scheppen de voorwaarden voor goed functionerende verenigingen. Dat doen we in overleg met de Sportkoepel, waarin een groot deel van de verenigingen zich heeft verenigd.

We bieden accommodaties tegen een betaalbaar tarief. Dit is geregeld in de exploitatie van Sport050 (toegestaan exploitatietekort). We stimuleren sportverenigingen (via Huis voor de Sport en vrijwilligersmakelaar) om zich open te stellen voor een breed publiek. Verder helpen we de verenigingen om samenwerking te zoeken met elkaar en met de buurt, school of zorginstelling. Twee strategieën uit het Meerjarenprogramma komen hier samen: faciliteren verenigingen en sport verbindt.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting 2017

Beoogd
 2018

Klanttevredenheid besturen verenigingen (en instellingen) over de accommodaties (alle accommodaties).

7

-

7

8

Hoe staan we ervoor?

De kracht van verenigingen zit in het zelf organiserend vermogen. Daarvoor is het belangrijk dat een vereniging vitaal is: mensen sporten er graag, organisatorisch en financieel is de vereniging gezond en er zijn voldoende vrijwilligers. Een deel van de verenigingen heeft moeite met het vinden en behouden van voldoende vrijwilligers. Daardoor concentreren ze zich op hun kerntaak: het aanbieden van sport voor hun eigen leden. Er zijn echter ook meer vitale verenigingen die samenwerking zoeken met buurt, school of andere partijen. Deze verenigingen willen we daarin faciliteren. In 2017 hebben we op sportpark Kardinge een vervolg ingezet om de verbinding tussen de sportverenigingen en de wijk (WIJ-team Beijum) te verstevigen. Daarnaast heeft de inzet van de vrijwilligersmakelaar geleid tot het plaatsen invullen van vrijwilligersfuncties. In 2017 zijn we begonnen met een behoeftepeiling over sporten met een beperking.

Wat willen we bereiken in 2018?

Op en rond een aantal sportparken zal in 2018 de samenwerking tussen verenigingen verbeterd zijn, zullen verenigingen hun vleugels uitslaan naar de wijk en zal er verbinding zijn met het Wij-team. Door de inzet van participatiebanen zal de druk op de vrijwilligers bij een aantal verenigingen verminderen. We gaan inzetten op een goede afstemming van vraag door de verenigingen en aanbod verenigingsondersteuning door het Huis voor de Sport. Daarnaast willen we aan stimuleren om de sportdeelname onder mensen met een beperking te vergroten.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Project sociale activering gekoppeld aan vrijwilligersposities bij sportverenigingen;
  • Plan van aanpak voor sporten met een beperking aan de hand van een behoeftepeiling.