Begroting 2018

Wonen

8.2 Jongerenhuisvesting

We willen de groeiende groep jongeren goede huisvesting bieden. Deze groep groeit de laatste jaren ook door een toename van het aantal internationale studenten. Deze keus voor kwaliteit past ook bij de ambitie om Groningen de onderwijsstad van Nederland te laten zijn en blijven. In Groningen is geen behoefte aan meer kleine onzelfstandige kamers. Veel jongeren en ook de internationale studenten willen graag meer ruimte en kwaliteit. Daar willen we wat aan doen. Tegelijk willen we de balans in de wijken herstellen door het verminderen van de druk op de bestaande voorraad. Ook stimuleren we dat de kwaliteit van de bestaande verhuurpanden omhoog gaat. We bevorderen het prettig samenleven van studenten en andere Stadjers. Naast zorgen voor voldoende kwalitatieve huisvesting voor studerende jongeren hebben we ook aandacht voor jongeren die starten op de woningmarkt. Door de krapte op de woningmarkt en strengere eisen voor het krijgen van een hypotheek zien we dat starters het steeds moeilijker hebben om een geschikte woning te vinden zowel in de huur als in de koop. We gaan hiervoor in gesprek met beleggers om meer huurwoningen in het middensegment te realiseren.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën. Hier vindt u een toelichting van de verschillende kostencategorieën.

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Beoogd
 2017

Beoogd
 2018

Aantal toegevoegde zelfstandige woningen jongerenhuisvesting door nieuwbouw of transformatie

768

1.048

700

430

% jongeren dat (zeer) tevreden is over de woningkwaliteit

-

69%

80%

>80%

% internationale jongeren dat (zeer) tevreden is over de woningkwaliteit

-

61%

70%

>70%

% Stadjers dat aangeeft dat de omgang tussen student en Stadjer goed is

-

71%

>70%

>70%

Wachttijd voor onzelfstandige kamer

-

-

2 weken

2 weken

Wachttijd voor zelfstandige kamer

-

-

2 maanden

2 maanden

Aantal klanten dat (zeer) tevreden is over Wijk Inzet Jongeren & studenten (WIJS)

-

-

-

>70%